Binnen onze praktijk besteden wij veel aandacht aan kwaliteit om er voor te zorgen dat het resultaat van de behandeling is wat u er van verwacht.

We doen dit op de volgende manieren:

Wij nemen deel aan de Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Door deelname aan het SKF krijgen wij inzichten in de kwaliteit van ons fysiotherapeutisch handelen, waardoor we continu doelmatig en gestructureerd werken aan het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit. Doordat wij actief met de kwaliteit van zorg bezig zijn, zijn wij herkenbaar en zichtbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en de overheid. Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk.

CKR-register
Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het CKR, het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en zijn BIG-geregistreerd.
 Wij hebben 6 geregistreerde specialisaties in de praktijk. Als er sprake is van een geregistreerde specialisatie, betekent dit dat de fysiotherapeut tevens in het kwaliteitsregister staat van de betreffende specialisatie. Bijvoorbeeld: de geregistreerd bekkenfysiotherapeut staat in het algemene CKR-register en in het deelregister bekkenfysiotherapie. Dit betekent dat er door de fysiotherapeut voor 2 registers moet worden voldaan aan de na- en bijscholingseisen.

KNGF Plus Praktijk
Sinds 1 januari 2017 zijn wij KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) Plus Praktijk. Hierbij gaat het om de organisatie van de praktijk en met het continue verbeteren van de kwaliteit.

Keurmerk praktijk
Sinds november 2021 zijn wij Keurmerk praktijk. Hier wordt continu gewerkt aan de verbetering van topkwaliteit fysiotherapie.

Samenwerking
Als collega’s onderling hebben we een goede samenwerking. We hebben binnen onze praktijk 6 geregistreerde specialisaties. We proberen er voor te zorgen dat u ingepland wordt bij de collega die het meest gespecialiseerd is in uw klachten. Als het nodig is wordt u door twee fysiotherapeuten met verschillende specialisaties behandeld of wordt de behandeling overgenomen door een collega met een andere specialisatie.

Indien nodig werken wij samen met andere zorgverleners (huisarts, specialist, ergotherapeut) om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Patiëntbeoordeling
Wij meten continue de tevredenheid van onze patiënten door middel van de Fysiotherapie Prestatie Monitor van het bedrijf Qualizorg BV. Tijdens of na uw behandeling krijgt u, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, een digitale vragenlijst toegezonden waarin u uw tevredenheid kunt aangeven. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen. Uiteraard horen wij graag dat u tevreden bent. Maar mochten er punten zijn waarvan u vindt dat deze voor verbetering vatbaar zijn, dan hopen wij dat u deze vermeldt zodat wij aan verbetering kunnen werken.

Privacy
Uiteraard zorgen wij dat uw gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld en hebben we in ons privacyreglement aandacht voor uw privacy.