Sinds 1 januari 2017 zijn wij KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) Plus Praktijk. Dit betekent dat wij extra inspanningen verrichten om de kwaliteit van onze organisatie op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Zo kunnen wij u nog beter behandelen.

Het KNGF plus programma zorgt er voor dat onze praktijk:

  • goed georganiseerd en efficiënt is;
  • cliënten centraal stelt;
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
  • betrouwbare resultaten presenteert;
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Het KNGF plus programma omvat onder andere intervisie en visitatie.

Verder vragen  aan het begin van uw behandeling uw toestemming voor gebruik en opname van enkele geanonimiseerde behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie.

Hier vindt u de link naar de patiënteninformatiebrief waarin nadere uitleg wordt gegeven.

Wij stellen het zeer op prijs als u toestemming verleent, maar respecteren het uiteraard als u besluit om geen toestemming te geven voor deelname aan de Landelijke Database Fysiotherapie.