Fysiotherapeuten onderling
In onze praktijk werken fysiotherapeuten met verschillende specialisaties.
Bij aanmelding proberen wij u in te delen bij de fysiotherapeut die de meeste ervaring heeft met uw klachten. Als het nodig is, overleggen we met elkaar wie het meest aangewezen is om u te behandelen.

Artsen
Wij hebben regelmatig overleg met de huisartsen binnen het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) en met de huisartsen van Praktijk De Gravin. Ook met andere huisartsen en specialisten is er incidenteel overleg.
Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn over uw behandeling, dan nemen wij contact op met uw huisarts of specialist.
Aan het eind van de behandelserie krijgt uw huisarts of specialist een verslag over het verloop en resultaat van de behandeling. Wanneer u zich rechtstreeks heeft aangemeld (via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) wordt, voordat de behandeling start, gevraagd of u er mee akkoord gaat dat wij uw arts informeren. Als u bij ons komt na verwijzing door een arts dan informeren wij in overleg met u uw arts.
Ineke van ’t Klooster neemt deel aan het bekkenbodemoverleg in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Dit is een overleg met gynaecologen, urologen, chirurgen en bekkenfysiotherapeuten.

Andere zorgverleners
Mocht dit nodig zijn, dan hebben wij ook contact met andere zorgverleners zoals verloskundigen, psycholoog of diëtist. Hiervoor wordt altijd vooraf uw toestemming gevraagd.

ECT locatie Passewaaij
Binnen het ECT locatie Passewaaij werken wij samen met de volgende disciplines: huisartsen, psycholoog, apotheek en verloskundigen.
In samenwerking met het ECT worden in onze praktijk het COPD-beweegprogramma en het programma Fit en Gezond bij Diabetes en CVRM aangeboden.