Na het aanscherpen van de maatregelen van de de overheid van maandag 23 maart mogen wij patiënten niet meer in de praktijk behandelen. Uitzondering vormen patiënten waarbij uitstel van fysiotherapeutische behandeling niet mogelijk en hiervoor hebben wij toestemming nodig van uw verwijzend arts.

We volgen de volgende richtlijn van onze beroepsgroep het KNGF:
Alle patiënten worden door hun eigen therapeut gebeld. De fysiotherapeut screent de volgende zaken:

  • Nut behandeling
  • Noodzaak behandeling
  • Risico restschade voor functioneren bij niet behandelen.

Hierna zijn er 2 mogelijkheden:
1. Uitstel van de behandeling is mogelijk. Een goed alternatief is telefonische of online begeleiding.
2. Uitstel is niet mogelijk omdat er onherstelbare achteruitgang van het functioneren dreigt.

Bij optie 2  stellen wij u vervolgens vragen om te kijken of u symptomen van het Coronavirus  heeft. Daarna overleggen wij met uw behandelend arts om te bepalen wat de behandelmogelijkheden voor u zijn.