Team - Fysiotherapie Passewaaij

 

Als klachten al langer bestaan of niet meer weggaan noemen we dit chronische klachten. Soms staan de aandoeningen op de lijst chronische aandoeningen voor fysiotherapie, maar lang niet altijd ook al is het een klacht die niet meer overgaat.

Wat is een chronische indicatie voor fysiotherapie en wanneer mag ik er gebruik van maken?
Sommige aandoeningen, letsels of operaties staan op de ‘chronische lijst’. Dit betekent dat men een bepaalde tijd of onbepaalde tijd gebruik mag maken van fysiotherapie uit de basisverzekering. Wat er precies onder valt, wordt bepaald door de overheid, zie hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/is-fysiotherapie-opgenomen-in-het-basispakket

Hoe wordt het vergoed?
Als de aandoening op de chronische lijst staat, krijgt u de eerste twintig behandelingen vergoed uit de aanvullende zorgverzekering, deze gaan niet ten koste van het eigen risico. Als u geen aanvullende verzekering heeft of minder dan 20 behandelingen vergoed krijgt uit de aanvullende verzekering, moet u (een aantal) behandelingen zelf betalen.

De gemaakte kosten voor fysiotherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing nodig, echter een vergoeding uit de basisverzekering gaat ten koste van het eigen risico. Heeft u uw eigen risico betaald en lopen de behandelingen uit de basisverzekering door in het nieuwe jaar? Dan zal dit ten koste gaan van het eigen risico in het volgende jaar.

Vragen?
Als u wilt weten wat er voor uw klachten geldt, kunt u het beste uw vraag stellen via het contactformulier op onze website https://www.fysiotherapiepassewaaij.nl/contact/ Wij kunnen dan kijken of uw aandoening op de chronische lijst staat en hoeveel u vergoed krijgt uit uw aanvullende verzekering.