Behandelingen per 23 maart 2020

Na het aanscherpen van de maatregelen van de overheid van maandag 23 maart jl., mogen wij patiënten alleen behandelen als uitstel van de behandeling niet mogelijk is en de behandeling niet op afstand kan. Uiteraard kan dit alleen als u geen verhoogd risico op Corona heeft. Natuurlijk zullen wij dan de benodigde hygiënische maatregelen in acht nemen.

We bepalen telefonisch samen met u of er behandeling op afstand kan plaatsvinden. Zo ja, dan is dit de eerste keus. Als direct starten van de behandeling niet noodzakelijk is, stellen we de behandeling uit. Als direct starten van de behandeling wel noodzakelijk is, bepalen we eerst of er een verhoogd risico op Corona is. Als dit niet het geval is houden we, indien mogelijk, 1,5 meter afstand. Als we geen 1,5 meter afstand kunnen houden, maken we gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen