Wij zijn erg blij en trots dat wij onze visitatie hebben behaald en voldoen aan alle eisen van het SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie). 
Tijdens de visitatie beoordeelden een visiteur van HCA (HealthCare Auditing) en een collega fysiotherapeut uit een andere praktijk aan de hand van een aantal criteria of onze praktijk handelt volgens de hoge standaarden van het SKF.

We willen onze patiënten de best mogelijke behandeling geven. Daarom blijven we ook in 2023/2024 continue werken aan verbetering van onze zorg en de praktijkvoering.  
We bedanken alle patiënten die ons tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld en toestemming hebben gegeven voor het anoniem delen van behandelgegevens. Mede hierdoor kunnen wij onze zorg op een hoog niveau houden.