Wat is sportfysiotherapie?

Een sportfysiotherapeut is een erkende professional die een specialistische opleiding heeft gevolgd voor sportfysiotherapie. De sportfysiotherapeut heeft kennis en ervaring als het gaat om het bevorderen van veilige deelname aan fysieke activiteiten/sporten, het voorzien van advies en het aanpassen van revalidatie- en trainingsdoelen. Dit alles met als doel blessures te voorkomen, het optimaal functioneren te herstellen en een bijdrage te leveren aan de verbetering van sportprestaties. Dit is voor sporters van alle leeftijden en niveaus (kinderen, adolescenten, ouderen alsmede mensen met beperkingen), niet sporters en mensen met een chronische ziekte. Binnen onze praktijk is Anja van Wichen geregistreerd als sportfysiotherapeute.

Met welke klachten kunt u bij een sportfysiotherapeut terecht?

Veel voorkomende klachten zijn: (overbelastings-)blessures, letsel van bijvoorbeeld knie of schouder, banden en/of spieren of pijnklachten ten gevolge van een verkeerd beweegpatroon. Naast klachten kan een sportfysiotherapeut u ook helpen bij het voorkomen van blessures middels preventietrainingen, informatie en advies. Maar ook kan de hulp van een sportfysiotherapeut worden ingeroepen bij mensen met een chronische aandoening, mensen die te weinig bewegen of angst hebben om te bewegen. Door (meer) beweging of sport kan de kwaliteit van leven worden verbeterd. De sportfysiotherapeut kijkt samen met u naar een passende fysieke activiteit en adviseert u over de intensiteit en de frequentie waarmee u kunt beginnen. Daarna zal zij u begeleiden naar het gewenste doel.

De werkwijze van de sportfysiotherapeut

De sportfysiotherapeut zal tijdens de eerste afspraak in een persoonlijk gesprek uw klachten en/of doelen bespreken. Hierna zal een onderzoek plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw lichamelijke gesteldheid. Maar ook naar alle andere factoren die van invloed kunnen zijn op uw klachten en/of doelen, zoals schoeisel, trainingsfrequentie, trainingsmethode, ondergrond waarop getraind wordt etc. Daarna zal zij een sportanalyse maken om inzicht te krijgen in uw bewegingsactiviteiten. Aan de hand van de bevindingen zal zij in overleg met u een behandelplan opstellen.

De behandeling
Afhankelijk van het doel van de patiënt wordt gestart met een sport fysiotherapeutische behandeling zoals oefentherapie, verbeteren van de beweeglijkheid van spieren en gewrichten en actieve stabiliteit/balans. Die bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie. Daarnaast krijgt u oefeningen en adviezen mee om zelf thuis actief bezig te zijn met het behalen van het gestelde doel. Ook krijgt u trainingen en adviezen om prestaties te verbeteren en om klachten in de toekomst te voorkomen.

U kunt direct een afspraak maken met Anja van Wichen of nadat u bent doorverwezen door een arts.

 

Meer over onze werkwijze en eerste afspraak