Wij hebben contracten met alle verzekeraars. Meestal geschiedt de afrekening rechtstreeks met de zorgverzekeraar.

U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren hoeveel behandelingen er worden vergoed. Indien u meer behandelingen krijgt dan er worden vergoed, dient u deze zelf te betalen.

De volgende behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering:

 • Fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, orofaciale fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en sportfysiotherapie. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, is afhankelijk van uw pakket.
 • De eerste twintig behandelingen als uw aandoening vermeld staat op de Lijst Chronische Aandoeningen. Hiervoor is wel een verwijzing nodig.

Behandelingen die vergoed worden uit de aanvullende verzekering, vallen niet onder het verplicht eigen risico.

De volgende behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering:

 • Artrose aan heup of knie: 12 behandelingen.
 • Fysiotherapie voor patiënten met etalagebenen ‘Fontaine 2’: 37 behandelingen.
 • Bekkenfysiotherapie voor urine-incontinentie: 9 behandelingen.
 • COPD Gold 2, 3 en 4: afhankelijk van de ernst van de klachten 5 tot 70 behandelingen per jaar. Voor meer informatie https://zorgvergoeding.com/page/220/copd-en-fysio-oefentherapie-met-ingang-van-2019
 • Vanaf de 21e behandeling als uw aandoening op de Lijst Chronische Aandoeningen staat. Het aantal dat vergoed wordt, is afhankelijk van de aandoening.
 • Revalidatie na COVID-19: maximaal 50 behandelingen.
 • Voor personen onder de achttien jaar (geldt voor alle specialisaties).

Alle behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering, vallen onder het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar.

Voor uitgebreide informatie over vergoedingen: https://zorgvergoeding.com/page/82/vergoeding-en-uw-verzekering

Niet vergoed door de zorgverzekeraars:

 • Fysiofitheidscan
 • Fysio 2 Fit training
 • Cure Tape. Als er tijdens de behandeling gebruik wordt gemaakt van Cure Tape dient u de tape contant te betalen. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid tape die wordt gebruikt. Het minimumbedrag is € 3,-. Een rol van 5 m kost € 12,-.

Verzetten of annuleren van een afspraak kan kosteloos 24 uur van tevoren. Voor het niet nakomen van een afspraak brengen wij € 29,50 in rekening.

Indien uw zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoedt, ontvangt u maandelijks achteraf een factuur. Hieronder vindt u de tarieven:

Tarieven 2023

Zitting Fysiotherapie € 39,50
Lange zitting Fysiotherapie € 47,50
Screening € 16,50
Screening, intake en onderzoek € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek € 59,50
Telefonische zitting € 29,50
Zitting Bekkenfysiotherapie € 48,00
Zitting Manuele Therapie € 48,00
Zitting Oedeemtherapie € 48,00
Zitting Psychosomatische Fysiotherapie € 48,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 15,00
Inrichtingstoeslag € 10,00
Groepszitting voor 3 personen € 27,50
Groepszitting voor 4 personen € 22,50
Groepszitting voor 5 personen € 19,50
Niet nagekomen afspraak € 29,50

Indien u uw nota niet tijdig betaalt, sturen wij u één herinnering. Daarna geven we de vordering over aan Medicas. U vindt hier de Betalingsvoorwaarden van MediCas.